pháp lý

Thực hiện các Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đầu tư trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn nhà đầu tư triển khai đầy đủ thủ tục pháp lý về lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, địa phương, đảm bảo quá trình triển khai Dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 692-TB/TU ngày 09/02/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Họp bàn lãnh đạo flc và lãnh đạp tỉnh Quảng Bình
Họp bàn lãnh đạo flc và lãnh đạp tỉnh Quảng Bình

Bên cạnh đó, UBND các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy chỉ đạo phòng, ban liên quan và các xã Hải Ninh, Hồng Thủy chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để nắm chắc diễn biến tư tưởng của Nhân dân, có phương án tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ việc triển khai Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đầu tư trên địa bàn, chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời theo dõi kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những phần tử kích động, gây rối, vi phạm pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đầu tư trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với nhà đầu tư sớm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh theo đúng quy định; phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ để triển khai thực hiện…

Theo : www.quangbinh.gov.vn

Tin tức khác